Lubuski Związek Brydża Sportowego
adres korespondencyjny: Al. Wojska Polskiego 46/9 65-077 Zielona Góra
NIP: 927-18-12-128  REGON: 977995035  KRS: 0000110172
Nr konta: BGŻ S.A. o/ Zielona Góra 68 2030 0045 1110 0000 0272 7200
nowy statut LZBS ...plik pdf>>

C PaweL Pietrażycki prezes 602-691-134 lubuski.bridge.sekretariat@gmail.com
T Jerzy Kubiak wiceprezes 602-526-011 jerzy.kubiak@wp.pl
a Zofia Miechowicz brydż młodzieży, studencki itp., sekreterz 608-430-029 barta@poczta.onet.pl
P Mirosław Bublewicz sprawy dyscyplinarne 509-383-696 m.bublewicz@onet.pl
C Wiesław Skowron sprawy ligowe, zawodnicze  517-399-316 skow952@wp.pl
T Grzegorz Pogodziński sprawy sędziowskie, CEZAR 501-035-558 gregpog@interia.pl
P Ryszard Szkwarek media internetowe, strona www 795-925-841 rysiekszkwarek@gmail.com
P Andrzej Łagosz kontakty z mediami 602-227-411 andrzejlagosz@wp.pl
C Konrad Wójcik skarbnik 501-690-094 lubuski.bridge.sekretariat@gmail.com
                                Wszelkie pytania proszę przesyłaæ na lubuski.bridge.sekretariat@gmail.com